Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

Euro-Toques International (ETI)

Kucharska Wspólnota Europejska, którą tworzy ponad 7000 kucharzy i szefów kuchni w Zjednoczonej Europie. Rok 1986 r. zapoczątkował powstanie tej mocnej i stabilnej organizacji, a zaczęło się od dwóch „wielkich nazwisk”: Romeyer Pierre i Paul Bocuse, wizjonerów, którzy postanowili wprowadzić nową jakość produktów do produkcji żywności.

Siedzibą ETI jest Bruksela, dzięki temu mamy większy dostęp do instytucji europejskich, możemy działać bezpośrednio z decydentami i politykami na szczeblu europejskim a także uczestniczyć bezpośrednio w tworzeniu sieci uprzywilejowanych kontaktów z Komisją, Radą Ministrów, Parlamentem Europejskim i Komitetem Regionów Europy. Mamy również możliwość koordynowania działań naszych krajowych urzędów.

Nasza misja

Głównym celem i kierunkiem działania ETI jest promocja najlepszej żywności i jakości produktów regulowanych przez instytucje europejskie i krajowe. Wszyscy członkowie stosują się do kodeksu, który jest zobowiązany do wspierania jakości i tradycji kulinarnej z każdego kraju i regionów Europy. W Polsce, jako Euro-Toques Polska (ETP), oficjalnie działamy od 8 lutego 2010 r. jednak na jego stworzenie prace rozpoczęły od marca 2009 r.

Jako ETP chcemy być jako ważny i decyzyjny partner dla instytucji europejskich w celu ochrony jakości i smaku żywności, promować Know-how żywności rzemieślników, ułatwiać wymianę pomiędzy kucharzami w całej Europie. Pragniemy podtrzymywać polską kulturę i tradycję kulinarną. Podnosić poziom świadomości konsumentów poprzez edukację i dobre nawyki żywieniowe. Będziemy zajmować się promocją zdrowia poprzez zapewnienie zdrowej żywności bez dodatków chemicznych w produktach spożywczych, poprzez promowanie produktów naturalnych, sezonowych. Będziemy czuwać nad prawidłowym oznakowaniem informacji, aby zapewnić konsumentom istotne informacje potrzebne do dokonania odpowiedzialnego wyboru. Będziemy chronić kulinarne dziedzictwa europejskie w ich różnorodności, pochodzeniu i typowości.

Jesteśmy Stowarzyszeniem ponad podziałami, jesteśmy Stowarzyszeniem bez granic…..

Jean Bos

Prezes Euro-Toques Polska

Bądź na bieżąco