Przejdź do treści

Historia Euro-Toques Polska

Decyzja w sprawie powołania Stowarzyszenia ETP zapadła 18 lutego 2009 roku w Luxemburgu.

Organizacja reprezentuje kucharzy z całej Europy, którzy wyrazili chęć zaangażowania się w: obronę jakości i smaku produktów spożywczych, podnoszenie wartości umiejętności zawodowych, rozwijanie i promowanie wymiany doświadczeń zawodowych, jak również wprowadzanie nowych pomysłów i technologii, mając na względzie europejskie tradycje kulinarne.

Historia Stowarzyszenia Euro-Toques Polska swoje początki zawdzięcza spotkaniu organizacyjno– założycielskiemu, które odbyło się w Restauracji „Dolce Vita” Bydgoszczy 10 listopada 2008 roku. Zebrane tam osoby, m.in. Jean Bos, Wiesław Ambros, Józef Sadkiewicz, Marcin Szukaj, Michel Labarre, Krzysztof Wierzba, Jerzy Czapla, Wojciech Harapkiewicz, Marek Rybacki, Krzysztof Rabek, Wiesław Wróblewski, Robert Trzpotek, Janusz Skrobot, Arletta Żynel, opracowywały kwestie organizacyjne przystąpienia do Euro-Toques oraz zapoznawały z kodeksem etycznym, celami Euro-Toques Iternational, a także z zasadami członkostwa.

Zebranie organizacyjne w Polsce, Bydgoszcz, 10 listopada 2008
Jean Bos oraz Michel Labarre wyjaśnili zebranym, jakie są cele stowarzyszenia oraz kto może zostać członkiem

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:

1. reprezentowanie interesów zawodowych zrzeszonych członków Stowarzyszenia w całej Europie,
2. popieranie sztuki kulinarnej,
3. poszanowanie i kultywowanie różnorodnych narodowych i regionalnych tradycji kulinarnych Europy,
4. uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych członków,
5. rozwijanie i kształtowanie wzorców racjonalnego i zdrowego żywienia w społeczeństwie w oparciu o jakość stosowanych produktów,
6. obrona żywności naturalnej i tradycyjnych receptur,
7. ochrona produktów regionalnych,
8. propagowanie i ochrona różnorodności europejskiego dziedzictwa kulinarnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i przeprowadzanie pokazów, wystaw, konkursów,
 • udział członków w pokazach, wystawach i konkursach regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
 • rozwijanie wszelkich form samokształcenia,
 • zyskiwanie informacji o światowych i europejskich tendencjach sztuki kulinarnej oraz wiedzy w zakresie norm żywienia, a także najnowszych urządzeniach i maszynach gastronomicznych,
 • organizowanie spotkań koleżeńskich,
 • dążenie do zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu kucharzy,
 • współpracowanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,
 • popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kucharzy,
 • kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków,
 • obronę interesów zawodowych,
 • współpracę z Parlamentem Europejskim i jego organami zajmującymi się żywnością, zdrowiem, edukacją i ochroną konsumentów, a także Komitetem Regionów Europy.
 • współpracę z Radą Ministrów i innymi instytucjami działającymi na terenie kraju w zakresie żywienia, zdrowia, edukacji i ochrony konsumentów,
 • stosowanie w codziennej działalności zawodowej przez członków Stowarzyszenia kodeksu honorowego, który stanowi integralną cześć statutu.
Zebranie organizacyjne w Polsce, Bydgoszcz, 10 listopada 2008

Kto może zostać członkiem?

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.
Członkowie dzielą się na:

  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków wspierających
  3. Członków honorowych

W sprawie powołania Europejskiego Stowarzyszenia Euro-Toques w Polsce, jego tymczasowe władze zostały zaproszone na spotkanie do Luxemburgu.

Na posiedzenie Euro-Toques w Luxemburgu 18 lutego 2009 r. zapadła decyzja o powołaniu Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. W obradach brali udział z ramienia Polskiej organizacji Jean Bos oraz Wiesław Wróblewski. Zebranie miało charakter spotkania administracyjnego Prezydentów i było pierwszym spotkaniem z udziałem Polaków. Posiedzenie trwało dwa dni. Pierwszy dzień w dużej części poświęcony był na prezentację Polski, jako nowego członka Euro-Toques International. Jean Bos, Prezydent Euro-Toques Polska, przedstawił skład Zarządu, Statut oraz plan działalności ETP. Polacy spotkali się z ogromną aprobatą i radością ze strony pozostałych członków ETI. Podczas głosowania o przyjęcie polskiego oddziału Euro-Toques podjęto jednogłośnie decyzję o przyłączeniu Polski do Euro-Toques International.

Jak stwierdził Daniel Rameau, Polska, jako jedyny kraj posiadała w Zarządzie dział Public Relation, a fakt ten spotkał się z wielkim uznaniem.

President International Euro-Toques Daniel Rameau i Jean Bos na spotkaniu w Luxemburgu

Podczas zebrania statutowego w gdańskim Hotelu Królewski, 27 kwietnia 2009 roku, podjęto trzy uchwały:

 1. o założeniu stowarzyszenia,
 2. w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia o nazwie Euro-Toques Polska z siedzibą w Bydgoszczy,
 3. uchwałę o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

Podczas tegoż spotkania przyjęto nowych członków Euro-Toques Polska oraz powołano oficjalnie Zarząd Stowarzyszenia.

Po formalnym założeniu Stowarzyszenia Euro-Toques Polska zostały powołane władze:

Skład Zarządu w kadencji na lata 2009-2011:

Prezes – Jean Bos
Wiceprezes – Michel Labarre
Wiceprezes – Arleta Żynel
Sekretarz – Krzysztof Wierzba
Skarbnik – Janusz Skrobot
Public Relation – Jerzy Czapla, Piotr Konkolewski
Reprezentanci Edukacyjni – Wojciech Harapkiewicz, Robert Trzopek
Reprezentanci Etyki konkursowej – Marek Rybacki, Marcin Szukaj
Reprezentanci Promocji Marki Polski – Krzysztof Rabek, Wiesław Ambros
Reprezentant Parlamentarny – Wiesław Wróblewski

Dnia 7 kwietnia 2010 r. we Włocławku, w nowo otwartym Pałacu Bursztynowym, odbył się I Zjazd Stowarzyszenia Euro – Toques Polska. Spotkanie, na które przybyli kucharze z całej Polski, miało charakter organizacyjny, podczas którego przedstawiono Zarząd Stowarzyszenia oraz poinformowano o działaniach, jakie zostaną podjęte w najbliższym czasie. Prezes Euro-Toques Polska Jean Bos nie krył zadowolenia z zakończenia procedury rejestracji Stowarzyszenia i tego, że może ono już działać zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. W swoim przemówieniu podziękował Janowi Rado za zaangażowanie w dopełnieniu wszystkich formalności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W swoim przemówieniu wiceprezes Stowarzyszenia Jacek Kempa mówił, że wszyscy członkowie Euro-Toques powinni być świadomi tego, że każdy z nich z osobna, jak również wszyscy razem pracują wspólnie na renomę Euro-Toques Polska. Wzywał do wytężonej pracy i skupienia w dążeniu do celów, które stawia przed sobą stowarzyszenie. Jacek podkreślał, że stowarzyszenie stawia na jasność i przejrzystość swoich działań. Gościem specjalnym Zjazdu ETP był Wolfgang P. Menge – Prezydent Euro-Toques Niemcy, a zarazem Wiceprezydent Euro-Toques International. W swoim przemówieniu opowiedział o działaniach, które podejmowane są w Niemczech w celu podniesienia poziomu umiejętności niemieckich kucharzy. Szacowny gość wystosował zaproszenia dla polskich kucharzy do przyjazdu do Niemiec w celu poznania niemieckiej kuchni i kultury od strony kulinarnej.

Zjazd Euro-Toques Polska we Włocławku, 7 kwietnia 2010 r.

Tak już od ponad 10 lat działa na terenie Polski Stowarzyszenie Euro-Toques Polska.

Daty i miejsca Walnych Zebrań oraz Spotkań Wigilijnych Stowarzyszenia Euro-Toques Polska:

2011

Zebranie ETP 5 lipca 2011 r. Czarnków w ośrodku agroturystycznym Ponderosa

Zebranie ETP 20 września 2011 r. w Hotelu Sana w Polanicy Zdroju

2012

Walne Zebranie 19 marca 2012 r. Hotel AKWAWIT w Lesznie

Wigilia ETP 27 listopada 2012 r.  Hotel na Podzamczu w Tarnowskich Górach

2013

Walne Zebranie 27 marca 2013r. Hotel Sulbin w Garwolinie

Wigilia ETP  26 listopada 2013r. Hotel Drihicki w Drochiczynie.

2014

Walne Zebranie 11 marca 2014r. Hotel Agit Lublin

Wigilia ETP 9 grudzień 2014r. Dom Pielgrzyma Jasna Góra

2015

Walne Zebranie 10/11 marca 2015r.Zajazd Hetman w Kroszycach / Zawiercia

Wigilia ETP 02 grudnia 2015r.w Pałacu Rzęszkowie

2016

Walne Zebranie 17 marca 2016r. Hotel Jan Sander Aleksandrów Łódzki

Wigilia ETP 2016r. Hotel Zamek Gniew

2017

Walne Zebranie  24 marca 2017r Hotel Dworzysko Szczawno Zdrój

Wigilia ETP 5 grudnia 2017r. Hotel Jan Sander Aleksandrów Łódzki

2018

Walne Zebranie 10 marzec 2018r. Hotel Agit Lublin

Wigilia ETP  4 grudnia 2018r. Stajnia u Rycherów Kiełpino/ Gdańska

2019

Walne Zebranie 19 marzec 2019r. Sala u Artura w Zielonce

Wigilia ETP 26 listopada 2019r. w Hotel Jan Sander Aleksandrów Łódzki

2020

Walne Zebranie 03 marzec 2020r. Hotel Dębowa Góra

Wigilia ETP 1 grudnia 2020r. Hotel Omega Olsztyn

2021

Walne Zebranie 02 marca 2021r odbyło się pierwsze w historii zebranie w formie zdalnej- online

Wigilia ETP 23 listopada 2021r. Hotel Dom nad Rzeką w Skwierzyna

2022

Walne Zebranie 15 marzec 2022r. Hotel Sulbin

Wigilia ETP 22 listopad 2022r. Hotel Lenard Wieliczka

2023

Walne Zebranie 14 marca 2023r. Dwór Mościbrody

Kolejni przewodniczący Euro-Toques International:

Pierre Romeyer: Belgia (1986-1990)
Paul Bocuse: Francja (1990-1994)
Myrtle Allen: Irlandia (1994-1997)
Lars „Pluto» Johansson: Szwecja (1997-2000)
Gualtiero Marchesi: Włochy (2000-2003)
Pedro Subijana: Hiszpania (2003-2006)
Fred Dijsselbloem: Holandia (2006-2009)
Daniel Rameau: Luxembourg (2009-2013)

Brakujące dane……. ( 2013-2016)

Brakujące dane……. ( 2016-2020)

Enrico Derflingher: Włochy ( 2020-2024)

Składy Zarządów Euro-Toques Polska w poszczególnych kadencjach:

Skład Zarządu w kadencji na lata 2010-2012:
Prezes – Jean Bos
Vice Prezes – Jacek Kempa
Vice Prezes – Wiesław Wróblewski
Skarbnik – Janusz Skrobot
Sekretarz – Jan Rodo
Członek Zarządu – Marcin Szukaj
Członek Zarządu – Paweł Antas

Skład Zarządu w kadencji na lata 2012-2018:

Prezes – Jean Bos
Vice Prezes – Jacek Kempa
Vice Prezes – Marek Rybacki / Marcin Soból
Skarbnik – Marcin Soból
Sekretarz – Wojciech Harapkiewicz
Członek Zarządu – Tomasz Nowak / Zbigniew Siwak
Członek Zarządu – Józef Sadkiewicz

Skład Zarządu w kadencji na lata 2018-2022:

Prezes – Marcin Soból
Vice Prezes – Jean Bos
Vice Prezes – Robert Żochowski
Skarbnik – Andrzej Jackowiak
Sekretarz – Zbigniew Siwak
Członek Zarządu – Sebastian Humski / Mariusz Zając
Członek Zarządu – Krzysztof Malinowski
Członek Zarządu – Oskar Konowrocki

Skład Zarządu w kadencji na lata 2022-2026:

Prezes – Marcin Soból
Vice Prezes – Marek Rybacki
Vice Prezes – Jerzy Czapla
Skarbnik – Lucyna Haluch / Przemysław Zwański
Sekretarz – Marek Namysłowski
Członek Zarządu – Mariusz Zając
Członek Zarządu – Andrzej Polisiakiewicz

Materiały – Zarząd Euro-Toques w Polsce, Gastrona.pl, Jerzy Czapla, Lucyna Haluch
Zebrał i opracował – Marek Namysłowski