Euro Toques Polska - Współpraca ZSZ w Ostródzie, Euro-Toques i Polska Gastronomia

Targi Edukacyjne Powiatu Ostródzkiego od wielu lat cieszą się sporym zainteresowaniem. W poniedziałek 17 marca w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, przyszli absolwenci gimnazjum mogli zapoznać się z ofertą szkół z tego regionu.

Jednym z wystawców był Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie. Wspaniała szkoła której partnerem jest Stowarzyszenie Euro-Toques Polska reprezentowane przez Krzysztofa Gradzewicza. W ramach współpracy szefa Krzysztofa Gradzewicza ze Szkołą, oraz na Jego zaproszenie możliwy był udział w tym wydarzeniu również udział firmy Polska Gastronomia.

Oprócz oferty programowej, prezentowanej na stoisku ZSZ, uczestnicy targów mogli zobaczyć pokaz udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz sztuki carvingu zorganizowanego przez firmę Polska Gastronomia. Ponadto, jak zawsze, można było skosztować wiele smakołyków przygotowywanych przez uczniów szkoły.

Zarówno Stowarzyszenie Euro-Toques Polska jak i firma Polska Gastronomia w swoich założeniach i celach ma podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyszłych i obecnych pracowników gastronomii. Wspólne cele i działania jakie postawili przed sobą członkowie ETP i zespół PG, daje nowe możliwości poznawania nowych technik i zagadnień kulinarnych zarówno placówkom oświatowym jak i samym uczniom.

Podczas wizyty przedstawiciela firmy Polska Gastronomia w tej zacnej placówce edukacyjnej, odbyło się jeszcze jedno spotkanie, a mianowicie z Panem dyrektorem Henrykiem Rybackim i nauczycielami przedmiotów zawodowych o profilu gastronomicznym. Podczas tego spotkania omówiono zakres współpracy i pomocy którą zaoferowała Polska Gastronomia tej Szkole.

Było to spotkanie organizacyjne i strony przedyskutowały różne pomysły i plany dotyczące dalszej współpracy, ponadto firma Polska Gastronomia przekazała Szkole szereg materiałów szkoleniowych oraz pakiet zawierający dotychczasowe odcinki Vademecum Polskiej Gastronomi. Materiały przekazane nauczycielom przedmiotów zawodowych, mają być wykorzystywane przez nich na lekcjach oraz zajęciach jakie prowadzą. Ponadto określono zakres zajęć teoretycznych i praktycznych z uczniami, w jakich będzie uczestniczyć firma Polska Gastronomia.

Jednym z kierunków i celów jakich zespół POLSKIEJ GASTRONOMII postawił przed sobą, są projekty edukacyjne oraz wspólne działania ze Szkołami o profilu gastronomicznym, poprzez fachowe doradztwo, cykle szkoleń kulinarnych oraz pokazów kulinarnych. Pomoc i udział w szkolnych konkursach i wydarzeniach kulinarnych.

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie dołączył do grona placówek oświatowych, z którymi firma Polska Gastronomia w ramach współpracy partnerskiej realizuje swój projekt, który ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyszłych pracowników gastronomii.

 

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA