Euro Toques Polska - Wybrano nowy Zarząd Euro-Toqes Polska

W dniu 11 marca 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborczego Europejskiego Stowarzyszenia Kucharzy Euro-Toques Polska. Tym razem swoją gościnnością mógł pochwalić się Best Western AGI Hotel Congress&SPA w Lublinie, gdzie na co dzień Szefem Kuchni jest Jean Bos, Prezes Euro-Toqes Polska. Tradycyjnie już większość gości zjawiła się na miejscu dzień wcześniej by podczas wspólnej kolacji, w luźniej atmosferze poruszyć tematy, znajdujące się w porządku obrad w dniu następnym.

Zgodnie z planem Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10:00 od obrad dotychczasowego Zarządu za zamkniętymi drzwiami. Po dwóch godzinach burzliwych ale owocnych rozmów Zarząd zaprosił pozostałych Członków oraz osoby towarzyszące do rozpoczęcia głównej części zebrania. Na początku, po krótkim powitaniu ze strony Jeana Bos wybrano: Przewodniczącego Zebrania, którym został Krzysztof Gawlik, funkcja protokolanta przypadła Mariuszowi Gachewiczowi a Komisję Skrutacyjną stworzyli Sebastian Humski oraz Jerzy Czapla. Zaszczyt prowadzenia obrad kolejny raz trafił w ręce Szymona Szlendaka.

Po dokonaniu wszystkich obowiązków administracyjnych rozpoczęła się część Sprawozdawcza, w której pierwszy głos zabrał Sekretarz ETP Wojciech Harapkiewicz przedstawiając sprawozdanie merytoryczne za rok 2013. Kolejne sprawozdanie, tym razem finansowe zaprezentował Marcin Soból, pełniący funkcję Skarbnika. Chwilę później głos zabrał Krzysztof Wierzba przedstawił działania Komisji Rewizyjnej. Tomasz Nowak i Sebastian Humski zaprezentowali szerokie dokonania Komisji Edukacyjnej. Na sam koniec Paweł Malewski z dumą oświadczył, że Sąd Koleżeński, któremu przewodniczy nie miał żadnych powodów do interwencji w roku poprzednim. Wszystkie sprawozdania zostały jednogłośnie przyjęte przez Członków Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym.

Jednym z ważniejszych punktów zebrania miało być wystąpienie przedstawiciela Komisji Produktów Regionalnych – Wiesława Ambrosa. Jednak jak wiadomo nie od dziś te znakomity Szef Kuchni boryka się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Decyzją wszystkich Członków uchwalono ustawę pozwalającą na zwolnienie ze wszystkich opłat członkowskich kolegę Wiesława Ambrosa, jednocześnie przyznając mu tytuł Członka Honorowego Euro-Toqes Polska.

Jeszcze przed przerwą przystąpiono do części wyborczej tegorocznego zebrania. Po czterech latach owocnego działania wygasła kadencja dotychczasowego Zarządu. Przystąpiono do wyboru nowych Członków Zarządu. Rozpoczęto od przestawienia kandydata na Prezesa, którym był Jean Bos. Zdecydowana większość uprawnionych do głosowania była za przedłużeniem na kolejne cztery lata prezesury tego sympatycznego Belga. Stary-nowy Prezes przedstawił swoich kandydatów na Członków Zarządu, również kilka propozycji padło „z sali”. Końcowo na liście pretendentów znalazło się 11 osób a miejsc w Zarządzie pozostało do obsadzenia tylko sześć. Po długich seriach głosowań do nowych władz Stowarzyszenia wybrano: Wojciecha Harapkiewicza, Szymona Szlendaka, Marka Rybackiego, Krzysztofa Wierzbę, Krzysztofa Gawlika oraz Jerzego Czaplę. Największą niespodzianką dla wszystkich był brak w tym zestawieniu dotychczasowego Skarbnika Marcina Sobola. Po podsumowaniu głosowania ogłoszono dwugodzinną przerwę obiadową oraz zebranie nowo wybranego Zarządu.
 

Po wznowieniu obrad Jean Bos przestawił podział obowiązków we władzach ETP, który przez najbliższą kadencję będzie prezentował się następująco:

 • Prezes: Jean Bos
 • Vice Prezes: Marek Rybacki
 • Vice Prezes: Wojciech Harapkiewicz
 • Sekretarz: Szymon Szlendak
 • Skarbnik: Jerzy Czapla
 • Członek Zarządu: Krzysztof Wierzba – odpowiedzialny za PR Stowarzyszenia
 • Członek Zarządu: Krzysztof Gawlik

Dodatkowo powołano komisje:
Komisja Rewizyjna:

 • Sebastian Humski (Przewodniczący), Marcin Orawiec (Vice Przewodniczący), Tomasz Nowak
 • Komisja Edukacyjna:
 • Tomasz Nowak (Przewodniczący), Sebastian Humski

Komisja Produktów Regionalnych:

 • Wiesław Szymczak

Sąd Koleżeński:

 • Paweł Malewski (Przewodniczący),
 • Zbigniew Siwak,
 • Wiesław Szymczak

 

Nowy Zarząd przedstawił strategię działania na kolejne miesiące oraz zaproponował zmiany dotyczące budżetu. Najlepiej odebrane zostało wystąpienie Zbigniewa Siwaka który poruszył niebywale ważne kwestie. Zaproponował bowiem utworzenie Fundacji wspierającej kucharzy w potrzebie oraz wprowadzenie profilaktyki prozdrowotnej, którą nadzorować miałyby dr. Witold Hrynkiewicz.

W dalszej kolejności zaprezentowano wszystkich Członków Honorowych oraz przyznano ten zaszczytny tytuł nowej twarzy w Euro-Toqes: Panu Sebastianowi Krauzowiczowi. Odbyły się również prezentacje Sponsorów: firmy Polska Gastronomia, Ladros, Ogrodnictwo Lawenda, QimiQ, Kopi Luwak.

O godzinie 20:00 rozpoczęła się uroczysta kolacja przygotowana nie tylko przez zespół kucharzy hotelu Agit pod wodzą Łukasza Łobejko ale również przy pomocy Członków ETP: Dariusza Danielewicza, Radosława Kuczyńskiego, Bartłomieja Rogowskiego, Rafała Zalewskiego, Zbigniewa Siwaka oraz Szymon Szlendaka- dziękujemy.


Dziękujemy wszystkim za przybycie. Dziękujemy państwu Agnieszce i Marcinowi Rydz, właścicielom Hotelu AGIT Congress&SPA za gościnność. Dziękujemy firmom wspierającym, dzięki którym zorganizowanie tego zjazdu było znacznie łatwiejsze, a były nimi: Polska Gastronomia, Ladros, QimiQ, Alicja Malewska, Piekarnia Szwajcarska, Hotel AGIT Congress&SPA, Ogrodnictwo Lawenda, Farutex, dr Witold Hryncewicz, Wiesław i Piotr Szymczak, Hendi, Jacek Szczepaniak, Kopi Luwak.
 

Relacja:
Szymon Szlendak
Sekretarz Euro-Toques Polska

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA