Euro Toques Polska - Konkurs kulinarny

Konkurs kulinarny


na dania przygotowane na podstawie
książki kucharskiej "Nauka gotowania" z 1915 roku

Prawie sto lat temu Wiktor Kulerski, wydawca słynnej "Gazety Grudziądzkiej", opublikował "Naukę gotowania do użytku ludu polskiego" -
książkę kucharską złożoną z przepisów nadesłanych przez gospodynie z Ziemi Chełmińskiej i Pomorza. Przepisy te były efektem ogłoszonego przez „Gazetę Grudziądzką” konkursu kulinarnego.
Dzisiaj kilka instytucji i organizacji wymienionych niżej ogłaszają konkurs na potrawy
z pierwszego rozdziału książki, poświęconego zupom.
Celem działań organizatorów jest promocja nowej edycji książki grudziądzkiej oraz nawiązanie do wydarzenia, jakim było ogłoszenie konkursu kulinarnego przez Pana Kulerskiego. Jest to również pokazanie dawnej kuchni regionu, przypomnienie dawnych smaków, produktów i tradycji kulinarnych.
1. Organizatorzy główni:
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły,
Urząd Miejski Grudziądza,

Współorganizatorzy:
Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia (stacja naukowa Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu),
Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi w Grudziądzu,
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich sekretariat w Toruniu
EURO-TOQUES POLSKA,
Slow Food Polska Convivium Gruczno,
Toruńska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości,
Urząd Miasta i Gminy Gniew.

2. Miejsce konkursu: Grudziądz, Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi w Grudziądzu lub miejscowa szkoła gastronomiczna (zadecyduje o tym zaplecze umożliwiające przepro-wadzenie konkursu)
3. Termin ogłoszenia konkursu: 25 października 2012 roku
4. Termin nadsyłania zgłoszeń: 19 listopada 2012 roku
5. Forma nadsyłania zgłoszeń: wypełniony formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły (www.festiwalsmaku.pl, www.tpdw.pl), Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia, Urzędu Miasta Grudziądza należy wypełnić i przesłać na adres: konkurs.kulerski@wp.pl. W tytule maila należy podać powiat, z którego pochodzą uczestnicy konkursu, w przypadku szkół gastronomicznych w temacie maila należy podać: szkoła, plus odpowiednie województwo.
6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 listopada 2012 roku w Grudziądzu (informacje szczegółowe zostaną podane 20 listopada br. po zebraniu kompletu zgłoszeń).
7. Informacje na temat konkursu zostaną ogłoszone w:
lokalnej prasie (Gazeta Pomorska, Dziennik Bałtycki)
mediach elektronicznych (strona internetowa TPDW, facebook.com/gruczno, strona Centrum Badań nad Historią i Kulturą Wyżywienia, strona Festiwalu Smaku
w Grucznie, strona Urzędu Miasta Grudziądza),
poinformowane zostaną Lokalne Grupy Działania z obszaru konkursowego
8. Uczestnikami mogą być:
mieszkańcy Kociewia, Powiśla i nadwiślańskiej części Ziemi Chełmińskiej z następu-jących powiatów: grudziądzkiego, chełmińskiego i świeckiego (z Województwa Kujawsko-Pomorskiego) oraz tczewskiego, kwidzyńskiego i starogardzkiego
(z Województwa Pomorskiego). W konkursie biorą udział zespoły do trzech osób,
uczniowie szkół gastronomicznych (wraz z swoimi nauczycielami) z województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, każda szkoła może zgłosić do dwóch zespołów trzyosobowych.
9. Organizatorzy udostępnią chętnym do uczestnictwa w konkursie receptury z książki "Nauka gotowania do użytku ludu polskiego" Wiktora Kulerskiego, z których ci wybiorą
i przygotują jedną z poniżej wymienionych potraw:

• Zupa z powideł
• Czernina
• Zupa z dyni
• Zupa z selerów
• Kapuśniak
• Zupa jabłkowa
• Zupa rybna
• Zupa z maku
• Zupa czekoladowa
• Zupa z długiego grochu
• Zupa z piwa
• Żur


10. Biorący udział w konkursie przygotują 5-7 litrów zupy i dostarczą ją w wyznaczonym terminie (29 listopada 2012) do miejsca odbywania się konkursu.

11. Ocenie podlegać będzie:
smak potrawy,
estetyka sposobu podania,
ustny opis (prezentacja) potrawy przedstawiony przez wykonawcę/ów (2-3 minuty),
wierność z tradycją i recepturą podaną w książce Wiktora Kulerskiego,
pochodzenie produktów wyjściowych (preferowane będą surowce lokalne, wskazane jest dostarczenie próbek lub udokumentowanie pochodzenia podstawowych składników),
możliwości komercjalizacji potrawy (przydatność do zastosowania w placówkach gastronomicznych),
etc. (to jeszcze do sprecyzowania!!!)

12. Jury konkursowe (propozycja):
Beata Darowska – przedstawiciel Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich sekretariat
w Toruniu,
Aleksandra Kleśta-Nawrocka – przedstawiciel Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
Sylwia Kuklińska – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły,
Małgorzata Kurzyńska – Dyrektor Muzeum im. ks. dra Władysława Łęgi w Grudziądzu
Agnieszka Romanowicz – redaktorka z „Gazety Pomorskiej”,
Maria Sikorska – TVP INFO i Agroregion - TVP Bydgoszcz,
Jean Bos – wielokrotny zdobywca nagród na międzynarodowych konkursach kulinarnych, prezes EURO-TOQUES POLSKA,
Jarosław Dumanowski – dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK,
Andrzej Grzyb – Senator z Województwa Pomorskiego,
Robert Malinowski – Prezydent Miasta Grudziądz,
Artur Michna – krytyk kulinarny,
Maciej Nowicki – kucharz,
Adam Pokojski – trzecie pokolenie piekarzy i cukierników z Torunia,
Robert Pudlewski – kucharz z Hotelu Hanza Pałac w Rulewie,
Marek Szczygielski – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy,
Włodzimierz Zientara – profesor germanistyki z UMK w Toruniu, smakosz i pasjonata kuchni.

Koordynatorzy konkursu:
• Aleksandra Kleśta-Nawrocka - koordynacja zgłoszeń z powiatu świeckiego
i chełmińskiego
• Małgorzata Sadowska-Rodziewicz - koordynacja zgłoszeń z powiatu grudziądzkiego
i kwidzyńskiego
• Danuta Zgubieńska - koordynacja zgłoszeń z powiatu tczewskiego i starogardzkiego

Koordynatorzy ds. szkół gastronomicznych:
• Aleksandra Kosmalska - województwo kujawsko-pomorskie (konkurs.kulerski@wp.pl)
• Magdalena Frost - Guz - województwo pomorskie (konkurs.kulerski@wp.pl)

Jarosław Pająkowski - koncepcja i koordynacja całości konkursu

13. W merytorycznie uzasadnionych okolicznościach lub w przypadku zdarzeń losowych Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu Konkursu Kulinarnego.

12. Przewidziane są cenne nagrody dla trzech pierwszych osób/zespołów oraz ewentualnie kilka wyróżnień. Dodatkowo dla zwycięzcy nagroda specjalna w postaci bezpłatnego stoiska podczas Festiwalu Smaku w Grucznie w sierpniu 2013 r.

14. Wsparcie finansowe oraz sponsorzy:
Browar Amber z Bielkówka,
Hotel Hanza Pałac w Rulewie,
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Sekretariat Regionalny w Toruniu,
Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły,
Urząd Miasta w Grudziądzu,
Wytwórnia Octu i Majonezu "OCETIX" Sp. z o.o. w Grudziądzu.

ZAPRASZAMY!

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA