Euro Toques Polska - Komunikat z zebrania Zarządu Stowarzyszenia Euro-Toques Polska

W dniu 11.07.2017 odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Miejscem spotkania był Hotel Sulbin w Garwolinie. Obecni byli: Jean Bos, Marek Rybacki, Marcin Soból, Zbigniew Siwak oraz Szymon Szlendak. Nieobecność usprawiedliwili wcześniej Sebastian Humski oraz Andrzej Jackowiak. Przewodniczącym spotkania wybrany został Marek Rybacki, protokolantem Szymon Szlendak.

Podczas spotkania podsumowano trzy poprzednie zebrania Zarządu, które odbywały się pomiędzy kwietniem a czerwcem. W oparciu o nowe wytyczne Euro Toques International z siedzibą w Brukseli podjęte zostały również uchwały, które wprowadzają w życie następujące regulacje:

1. do roku 2015 włącznie wprowadzona zostaje abolicja składkowa przez co wszelkie zadłużenia Członków względem Stowarzyszenia powstałe do tego terminu zostają anulowane.

2. za rok 2016 ustala się składkę w wysokości 200 zł, płatna do 30 września 2017

3. od roku 2017 włącznie składka wynosić będzie 60 zł, płatna do 15 lutego kolejnego roku (do 15.02.2018 za rok 2017 itd.)

4. od roku 2017 włącznie wszystkie osoby wstępujące w szeregi Stowarzyszenia obowiązuje kwota 200 zł za pierwszy rok oraz 60 zł za kolejne lata

5. zobowiązuję się wszystkich Członków do wypełnienia kwestionariusza osobowego stanowiącego załącznik do niniejszego Komunikatu oraz odesłanie go w formie elektronicznej na adres info@eurotoques.pl w terminie do 31 sierpnia 2017

6. brak terminowej wpłaty ustalonych składek oraz przesłania kwestionariusza skutkować będzie skreśleniem z listy Członków Stowarzyszenia z dniem 10 października 2017

7. przygotowany został nowy projekt oficjalnych bluz kucharskich według wytycznych przesłanych przez Euro-Toques International. Zakłada on zastrzeżenie frontu bluzy oraz kołnierzyka dla ETP oraz przeznaczenie powierzchni na rękawach dla indywidualnych potrzeb użytkownika bluzy. W dalszym ciągu istnieje możliwość naszywania logo ETP na prywatne bluzy jednak konieczne jest uzyskanie zgody od Zarządu Stowarzyszenia

8. Zarząd przygotuje jedną bluzę dla każdego Członka Stowarzyszenia w formie prezentu noworocznego

9. podjęta została decyzja o wystawieniu stanowiska Euro-Toques Polska we współpracy z Partnerami podczas Kongresu Szefów Kuchni 2017. Dla Członków Stowarzyszenia przygotowane będą zaproszenia upoważniające do bezpłatnej rejestracji umożliwiającej udział w powyższym wydarzeniu. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod adresem marekrybacki@interia.pl

Z przykrością przyznajemy się, że złamane zostały zabezpieczenia na oficjalnym profilu EURO Toques Polska w portalu społecznościowym Facebook. W związku z powyższym istniejący profil od 25 czerwca 2017 nie ma już żadnego związku z działalnością Stowarzyszenia. Zarząd pracuje nad rozwiązaniem problemu oraz utworzeniem nowych form komunikacji wewnątrz Stowarzyszenia.

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA