Euro Toques Polska - Ogólnopolski konkurs Lubelskie Smaki

XII edycja Konkursu „Lubelskie Smaki 2015”, pod hasłem „Kuchnia polska”, będzie realizowany pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Stowarzyszenia Euro-Toques Polska, według zasad regulaminowych Euro-Toques International, a także przepisów z najstarszej polskiej książki kucharskiej „Compendium Ferculorum” Stanisława Czarnieckiego. Koszty organizacyjne konkursu zostaną pokryte z projektu pt. „Marketing gospodarczy Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Działanie 2.4 Marketing gospodarczy.

Cele główne konkursu to:

 • promocja polskiej sztuki kulinarnej poprzez niezwykłe smaki, charakterystyczne między innymi dla Ziemi Lubelskiej,
 • kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o kulturze polskiej i tradycji kulinarnej regionu,
 • doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości i kreatywności kucharzy,
 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy pomiędzy firmami związanymi z gastronomią,
 • promocja regionu lubelskiego.

Konkurs adresowany jest do profesjonalistów, czyli pracujacych kucharzy z terenu Polski, bez względu na zajmowane stanowisko i wiek.

Konkurs odbędzie się 19.06.2015 r. (piatek) na dziedzińcu Zamku Lubelskiego w Lublinie. Początek rywalizacji konkursowych od godz. 15:00. (odprawa uczestników konkursu godz. 14:30).

Profesjonaliści startujący w Konkursie Kulinarnym tworzą ekipę (zespół) dwuosobową. Członkowie ekipy startujący w Konkursie mogą pracować w różnych zakładach pracy.

Konkurs Kulinarny będzie oceniany przez niezależny skład Jury

 • Przewodniczący Jury - Dr Józef Sadkiewicz
 • Jury - Adam Kowalewski
 • Jury - Ivo Violante
 • Jury - Artur Świerżewski
 • Jury - Kevin J. Aiston
 • Koordynator - Jean Bos

Pierwszy etap polega na przesłaniu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszenia, zamieszczonego na stronie organizatorów, w terminie do dnia 11.06.2015 r.b (czwartek) na adres e-mail: profesjonalista-konkurs-lubelskiesmaki@lubelskie.pl.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu znajdują się w pliku Regulamin konkursu.

Osoby do kontaktów bezpośrednich z ramienia organizatora:

Jadwiga Januszek, sekretariat konkursu „Lubelskie Smaki”, tel. (81) 44 16 785 (od 7:30 do 15:30),

Jean Bos, Prezes Euro-Toques Polska, Koordynator Konkursu, tel. 509 517 227 (od 9:00 do 16:00).

Załączniki

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA