Euro Toques Polska - Wigilia Stowarzyszenia Euro-Toques Polska

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Pragniemy zaprosić wszystkich Członków oraz Sympatyków Stowarzyszenia Euro-Toques

Polska na zebranie połaczone z Wigilią , które odbędzie się dnia 26 listopada 2013 r. w

Hotelu Drohickim w Drohiczynie (http://hoteldrohicki.pl/)

Rezerwacji pokoi można dokonywać na haslo "Euro-Toques" - koszt 70 zł./os - doba

(nocleg ze śniadaniem).

Szczegóły i program już wkrótce.

Kontakt:

Wojciech Harapkiewicz

Sekretarz Euro-Toques Polska

607 607 155

Z A P R A S Z A M Y !

Zarząd Euro-Toques Polska

© COPYRIGHT 2010, EURO-TOQUES POLSKA